Privacy Policy

Tendotools NV, gevestigd te Mallekotstraat 63, 2500 LIER is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tendotools NV.
Mallekotstraat 63, 2500 LIER
+32 3 481 90 94
https://tendotools.com
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tendotools NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tendotools NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandeling betaling (overeenkomst).
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame (toestemming betrokkene).
– Telefonisch of e-mail contact (toestemming betrokkene).
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten (gerechtvaardigd belang).
– De mogelijkheid bieden een account aan te maken (overeenkomst).
– Afleveren van goederen en diensten (overeenkomst).
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet (wettelijke verplichting).
– De naleving van de op Tendotools NV van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin (wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Tendotools NV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tendotools NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tendotools NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Met de derde partijen (verwerkers) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens garanderen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden bezorgen tenzij dit wettelijk verplicht is of door de rechter wordt bevolen.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming toe geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tendotools NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tendotools NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lijst van onze cookies

In de onderstaande tabel staan de cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan.

COOKIE naamCOOKIE Beschrijving
PHPSESSIONIDJe sesssion-ID op de server.
IDEGebruikt door de online advertensies om de conversie te meten
PERSISTENT_SHOPPING_CARTEen link naar informatie over je winkelwagentje en kijkgeschiedenis
AVESTA_ENVIRONMENTOmgevingsaanduiding voor avesta
EXTERNAL_NO_CACHEVlag, die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.
OPTANONCONSENT, OPTANONALERTBOXCLOSEDCookies worden gezet als aanduiding dat uw browsers cookies opslaat
OptimizelyEndUserIdOptimizatie cookie om de site te testen en te verbeteren.
MCPOPUPCLOSEDDe email listing popup is gesloten.
ACCEPTED-COOKIESWordt gebruikt om aan te geven dat er akkoord is gegaan met de cookies die gebruikt worden.
Google Analytics
UTMA, UTMB, UTMC, UTMC en UTMZWordt gebruikt om site activiteiten te meten
_GAWordt gebruikt om bezoekers te identificeren
_GIDWordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden
_GAT_UA-21863499-29Wordt gebruikt om aanvragen naar Google Analytics te versnellen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tendotools NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tendotools NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Comissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tendotools NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wijziging privacy statement
Tendotools NV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.